Н а ч а л о

П р о д у к т и

Д е м о

У с л у г и

Ц е н и

К л и е н т и

З а    н а с

К о н т а к т и

 

4A Store
4A Quick
4A Gold
4A Bar
4A Bed
4A Trip
Валутни курсове
© Steniweb.net 2008
За нас

Дейността на фирмата е разработване и внедряване на софтуерни продукти в търговската сфера.
Програмите, които предлагаме са изцяло на български език и напълно съобразени с принципите на работа и спецификацията на контрол и отчетност.
Съвременният интерфейс допринася за бързата и коректна работа на операторите. Разработките са тествани при реални условия и гарантират качествена, надеждна и безпроблемна работа. Доказана е сигурната и дискретна защита на информацията. Основната ни цел е да подпомогнем развитието на бизнеса Ви чрез лесно, удобно и коректно обслужване. Ние работим с вашите изисквания и нашият опит. Фирмата предлага абонаментна поддръжка, техническа и софтуерна консултация, обучение на персонала и помощ при изготвяне на необходимата база данни.