Н а ч а л о

П р о д у к т и

Д е м о

У с л у г и

Ц е н и

К л и е н т и

З а    н а с

К о н т а к т и

 

4A Store
4A Quick
4A Gold
4A Bar
4A Bed
4A Trip
Валутни курсове
© Steniweb.net 2008

4A STORE

 

Програмата е разработена и предназначена за работа както в магазини / хранителни, конфекция, промишлени стоки/, така и в складови бази. В нея са предвидени и заложени всички неободими изисквания за пълноценната и качествена работа на дадения обект. Номенклатурната база данни се въвежда лесно, прецизно и предпазва от дублиране на баркодовете в системата. Още при първоначалното попълване се използва класификатор, чрез който в последствие се правят точни количествени и стойностни справки. Програмата може да е свързана с електронна везна и директно да изчислява и остойностява продукта. Допълнение също са: баркод четец, label принтер, фискален принтер, карточетец . Работният модул „продажби“ може да работи и с Touch screen. При необходимост от няколко работни места в обекта се изгражда мрежа от произволен брой компютри с една обща база данни. Предвидени са всички необходими справки, чрез които да се придобие точна и ясна представа относно работния процес. Модул „продажби“ е лесен и достъпен за работа. Позволява да се правят персонални отстъпки както на целия асортимент, така и на част от него.

Програмата работи под Windows

Предназначение

За работа в складове, магазини, /хранителни и промишлени стоки, конфекция/, аптеки.

Периферия

Баркод четец, label принтер, фискален принтер, електронни везни, каса, UPS, маркиращи клещи,Touch Screen, безконтактен четец на карти.

Работа

Лесен и достъпен за въвеждане на работни данни. Автоматизирани справки. Мрежова поддръжка на повече от едно работно място.

Изглед