Н а ч а л о

П р о д у к т и

Д е м о

У с л у г и

Ц е н и

К л и е н т и

З а    н а с

К о н т а к т и

 

4A Store
4A Quick
4A Gold
4A Bar
4A Bed
4A Trip
Валутни курсове
© Steniweb.net 2008

Цени на софтуера

  Продукт
   Цена
350
250
2500
200
650

към пакета: *
- инсталиране на работно място
55
- месечна абонаментна поддръжка за работно място
15
* за всяко следващо работно място - отстъпка 20%
* за предплащане на годишна такса - отстъпка 10%
* всички цени са без ДДС