Н а ч а л о

П р о д у к т и

Д е м о

У с л у г и

Ц е н и

К л и е н т и

З а    н а с

К о н т а к т и

 

4A Store
4A Quick
4A Gold
4A Bar
4A Bed
4A Trip
Валутни курсове
© Steniweb.net 2008

Продукти4A BAR

Oбслужва еднакво добре както заведения за обществено хранене – ресторанти, кафенета, барове, така и обекти, нуждаещи се от правилно и коректно калкулиране на необходимите съставки на рецептите! В програмата складовите наличности се следят и изписват автоматично спрямо продажбите за деня. Във всеки един момент знаете с какви количества по складове разполагате. Така сами следите необходимите минимални количества и предвиждате зареждането им. Програма “4A BAR” поддържа база данни за складoве, менюта, калкулации. Предлага възможност за коригиране на цените в менюто според заложените средни цени, взаимозаменяемост на продукти в рецептурния състав според сезонни и други фактори. Има разработени модули за маркиране с таблет и кухненски дисплей.


4A QUICK

Програмата е създадена за управление на обменно бюро. С нея се регистрират текущите покупко-продажби на валута според курсовете на валутите за деня, отчети за извършените операции, движение на касата, поддържа кръстосани курсове, движения на средства и постоянни контрагенти. Този вид дейност е специфичен като отчетност и организация на работата, поради това програмата е разработена в съответствие с изискванията на собствениците на обменни бюра. Програмата “4A QUICK v2.0” работи в средата на Windows и има минимални изисквания за ресурсно обезпечение от страна на хардуера. Към системата има възможност да се включи фискален принтер. Програмата обезпечава управлението и дейността на обменно бюро - въвеждане и водене на операциите – покупко/продажба на валута, валутните курсове за деня, движение на каса и средствата. Справки и отчети се генерират според средни курсове за периоди от време, касова наличност. Извършва рекапитулация и генерира отчет за БНБ.


4A STORE

Програмата е разработена и предназначена за работа както в магазини /хранителни, конфекция, промишлени стоки/, така и в складови бази. В нея са предвидени и заложени всички неободими изисквания за пълноценната и качествена работа на дадения обект. Номенклатурната база данни се въвежда лесно, прецизно и предпазва от дублиране на баркодовете в системата. Още при първоначалното попълване се използва класификатор, чрез който в последствие се правят точни количествени и стойностни справки. Програмата може да е свързана с електронна везна и директно да изчислява и остойностява продукта. Допълнение също са: баркод четец, label принтер, фискален принтер, карточетец. Работният модул „продажби“ може да работи и с Touch screen.


4A GOLD

Специализирана програма за управление и продажби на бижута и аксесоари. Съдържащите се справки притежават всичко необходимо за правилен работен процес. Опция за едновременно претегляне,заснемане, печат на баркод и въвеждане на бижуто в базата данни. Реални справки за наличност, реализация, по вид, автори и материал. Неограничен брой номенклатура и позиции. Програмата позволява работа с различна валута и кредитни карти, както и замяна със и без доплащане. Връзка на софтуера със фискален принтер, баркод принтер (Citizen CLP631, Citizen CLP621, Zebra TLP2844 или подобни), баркодчетец, бижутерска везна, web камера.4A TRIP

Програмата е предназначена за въвеждане на резервации по договори с партньори и хотели, като обхваща широк кръг от възможни опции към договорите - ранни записвания, екстраси, специални оферти, пълно/празно и т.н. Позволява изготвяне на трансферни листи, отпечатване на руминг листи, ваучери и др. Следи заетостта на хотела, като дава индикация за настаняване извън контингент, размяна на настаняване с цел оптимизация. Има различни финансови справки. Възможно е да се добавят и други справки по ваше задание.


4A BED

В процес на разработка...